Rekabet baskısı, maliyetlerin azaltılması, ürün çeşitliliğin artırılması ve firmaların varlıkların sürdürülmesi gibi faktörler firmaları inovasyona zorluyor.

İnovasyon sürecinin başlatılmasındaki ilk basamak; yeni ve kreatif fikirlerin ortaya çıkmasıdır. Emek ve yatırım gerektiren ikinci basamak ise ortaya çıkartılan yeni ve kreatif fikirlerin ticarileştirilmesi, yani katma değer yaratan ürün, yöntem veya hizmetlere dönüştürülmesidir. Sıkı rekabet koşulları içeresinde var olma mücadelesi veren firmalar, kendini zorlayan üretim maliyetlerinin getirdiği yükü ancak yenilikçi ve kreatif fikirleri ürüne veya hizmete dönüştürerek elde edeceği katma değer ile kaldırabilir. Müşterilerin değişen ihtiyaç ve istekleri ile teknolojideki gelişmeler gibi pek çok fırsat, firmaları inovatif fikirleri geliştirmeye zorluyor. Şimdi bu inovatif fikirleri geliştirecek inovasyon türlerine bakalım.

İnovasyon türleri;

Hizmet inovasyonu

Bir firmanın yeni, farklı ve değişik bir hizmet geliştirip bunu müşterilerine sunmasına ”hizmet inovasyonu” deniyor. Ürün inovasyonunda olduğu gibi hizmet inovasyonunda da daha önce sunulmayan bir hizmeti sunmak zorunlu değil. Örneğin, bir hastanenin hastalarına elden vermekte olduğu tahlil sonuçlarını internetten sunması bir hizmet inovasyonudur. Keza ülkemizde e-devlet ve e-hastane sistemleri buna örnek verilebilir.

Süreç inovasyonu

Süreç inovasyonu, hizmet oluşturulması ve tedarikine ait yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş yöntemleri içeriyor. Buna örnek olarak ulaştırmada GPScihazlarının kullanımı, bir seyahat acentesinde yeni bir rezervasyon sisteminin uygulanması veya bir danışmanlık firmasında projelerin yönetimi için yeni tekniklerin geliştirilmesi verilebilir. Yani sürekli kendini update etmek!

Ürün inovasyonu

Yeni veya özellikleri kullanım amaçları açısından önemli ölçüde geliştirilmiş/iyileştirilmiş bir ürün veya hizmet piyasaya sunulması. Bu teknik özellik, parça ve malzemelerde, yerleşik yazılımda, kullanım kolaylığında veya  diğer işlevsel özelliklerde önemli iyileştirilmeleri/geliştirmeleri kapsıyor. Ürününüz insan için faydalı değilse piyasadan silinirsiniz. Zaten sanayi toplumuna dayalı tüm şirketler batacak.  İnsana değer sağlamayan ürün ve hizmetler değerini yitirecek.

Pazarlama inovasyonu

Bu inovasyon türü en çok uygulanan bir sistemdir.  Ürünün tasarımı veya paketinde, ürün yerleştirmede, ürün promosyonunda ya da fiyatlandırmasında önemli değişiklikler içeren yeni bir pazarlama yönteminin uygulamasına ”pazarlama inovasyonu” deniyor. Omega 3’lü yumurtaları çocukların ilgisini çekecek ve onları yumurta yemeye özendirecek şekilde değişik paketlerde pazara sunan firma pazarlama inovasyonu gerçekleştirilmiş sayılır.  Güncel bir örnek vermek gerekirse Balparmak’ın yeni çıkarttığı ‘Katla Balla’ ürünü ‘’pazarlama inovasyonuna’’ örnek olarak verilebilir.

Organizasyonel inovasyon

Firmanın iş uygulamalarında, işyeri örgütlemesinde veya dış ilişkilerinde yeni bir organizasyonel yöntemin uygulamasına ”organizasyonel inovasyon” adı veriliyor.  Örneğin bir firmanın Japonların 1990’larda geliştirdiği sürekli iyileştirme yöntemini kullanmaya başlaması bir organizasyonel inovasyon olarak adlandırılabilir.  Bu yönteme göre, işçiler de dahil olmak üzere bir firmadaki bütün çalışanlar yaptıkları işle ilgili süreçleri iyileştirme konusunda söz sahibi ve sürekli olarak bu iyileştirme fikirlerine kafa yoruyorlar. Bunun bir sonucu olarak ise devamlı büyüyüp iş olanağı sunarak ülke ekonomilerine ve toplumlarına büyük yarar sağlanıyor. Özellikle bu inovasyon türü organizasyonel takım çalışmalarında büyük fayda sağlıyor.

 

Bu yazı Turkcell Blog‘ta yazılmıştır.

 

Bir önceki yazım olan Teknolojinin öğrenme tarzını değiştirdiğini kanıtlayan 11 adım başlıklı makalem e-learning, education ve eğitim hakkında bilgiler verilmektedir.